Slivendnes.com

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 18.07.2019г. 18 Юли

Бюро по труда

503 27.5.2019 машинен оператор с ЦПУ средно 504 27.5.2019 машинен оператор с ЦПУ средно 547 05.6.2019 директор лечебно заведение висше, медицина 566 17.6.2019 салонен управител средно 567 17.6.2019 готвач, заведение за бързо хранене средно 572 18.6.2019 машинен оператор млечни продукти средно 573 18.6.2019 работник производство на млечни продукти средно 580 21.6.2019 работник осветителни тела/монтажник средно 581 21.6.2019 бояджия, промишлени изделия средно 582 24.6.2019 лакировач средно 583 24.6.2019 електротехник средно/висше 584 24.6.2019 настройчик програмист с ЦПУ средно/висше 585 24.6.2019 контрольор качество средно/висше 587 24.6.2019 готвач средно 588 24.6.2019 камериер средно 589 24

Източник →

Анкета за работодатели, желаещи да посочат търсените от тях кадри 09:28 Вч.

Във второто за годината проучване на Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила могат д

Европейски ден на труда - 17 септември 2019г. 09:27 Вч.

На 17 септември 2019 г. – Европейският ден на труда в София, организаторите от Агенцията по заетостт

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 16.09.2019г. 09:25 Вч.

No. Дата на във. Длъжност Образование 587 24.6.2019 готвач средно 588 24.6.2019 камериер средно 589

Анкета за работодатели, желаещи да посочат търсените от тях кадри 13 Сеп

Във второто за годината проучване на Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила могат д

Европейският ден на труда - 17 септември 2019г. 13 Сеп

На 17 септември 2019 г. – Европейският ден на труда в София, организаторите от Агенцията по заетостт

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 13.09.2019г. 13 Сеп

No. Дата на във. Длъжност Образование 587 24.6.2019 готвач средно 588 24.6.2019 камериер средно 589

Европейският ден на труда - 17 септември 2019г. 12 Сеп

На 17 септември 2019 г. – Европейският ден на труда в София, организаторите от Агенцията по заетостт

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 12.09.2019г. 12 Сеп

No. Дата на във. Длъжност Образование 587 24.6.2019 готвач средно 588 24.6.2019 камериер средно 589

Анкета за работодатели, желаещи да посочат търсените от тях кадри 11 Сеп

Във второто за годината проучване на Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила могат д

Европейският ден на труда - 17 септември 2019г. 11 Сеп

На 17 септември 2019 г. – Европейският ден на труда в София, организаторите от Агенцията по заетостт

Горе