Покана за участие в пазарни консултации 13 Авг

ВиК

Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация), чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за проекта „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на от „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен

Източник →

Прекъсване на водоподаването в кв. Диню Дачев 08:26

Днес 22.10 /вторник/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в квартала от 09.00ч. до 15.00ч

Прекъсване водоподаването в кв."Стоян Заимов" 10:38 Вч.

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авар

Прекъсване на водоподаването кв. Речица 09:13 Вч.

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авар

Прекъсване водоподаването на с.Тополчане 20 Окт

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авар

Прекъсване на водоподаването кв. Речица 19 Окт

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авар

Прекъсване на водоподаването на ул. Хаджи Маринка 18 Окт

Днес 18.10 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването на ул. Хаджи Маринка до 13.30ч. ВиК-Сли

Прекъсване на водоподаването в част от кв. Даме Груев 18 Окт

Днес 18.10 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в южната част на кв. Даме Груев до 15.3

Прекъсване водоподаването в района на ул."Великокняжевска",ул."Капитан Мамарчев" и ул."Верила" 17 Окт

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на ав

Прекъсване водоподаването в с.Крушаре 17 Окт

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авар

Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор 17 Окт

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авар

Горе