СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 13.08.2019г. 14 Авг

Бюро по труда

No. Дата на във. Длъжност Образование 587 24.6.2019 готвач средно 588 24.6.2019 камериер средно 589 24.6.2019 сервитьор средно 590 24.6.2019 рецепционист средно 685 15.7.2019 манипулант промишлеността начално 686 15.7.2019 машинен оператор тестени изделия основно 687 15.7.2019 монтажник кабели основно 691 16.7.2019 медицинса сестра висше 696 17.7.2019 зидар сгради основно/средно 697 17.7.2019 арматурист основно/средно 698 17.7.2019 бетонджия основно/средно 699 17.7.2019 кофражист основно/средно 706 22.7.2019 учител математика и физика висше 707 22.7.2019 учител теоретично обучение висше/ПГС или ССС/ 708 22.7.2019 учител теоретично обучение висше/архитектура,в и к, пс или тс/ 709 22.7.2019 пр

Източник →

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 13.12.2019 08:57 Вч.

No. Дата на във. Длъжност Образование 1033 09.10.2019 оператор сушилня във фуражен цех средно 1034 0

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 12.12.2019 12 Дек

No. Дата на във. Длъжност Образование 1033 09.10.2019 оператор сушилня във фуражен цех средно 1034 0

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 11.12.2019 11 Дек

No. Дата на във. Длъжност Образование 1033 09.10.2019 оператор сушилня във фуражен цех средно 1034 0

Проект „Твоята първа работа с EURES 6.0” 10 Дек

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Проект „Твоята първа работа с EURES 6.0”- целева схема за мобилност Целеви гру

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 10.12.2019 10 Дек

No. Дата на във. Длъжност Образование 1033 09.10.2019 оператор сушилня във фуражен цех средно 1034 0

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 09.12.2019 09 Дек

No. Дата на във. Длъжност Образование 1033 09.10.2019 оператор сушилня във фуражен цех средно 1034 0

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 06.12.2019 06 Дек

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 2310 0

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 05.12.2019 05 Дек

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 2310 0

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Проект „Твоята първа работа с EURES 6.0” 04 Дек

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Проект „Твоята първа работа с EURES 6.0”- целева схема за мобилност Целеви гру

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 04.12.2019 04 Дек

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 2310 0

Горе