Обучение на тема „Приобщаващо образование от А до Я" събра психолози и педагогически съветници от Сливенска област 22 Сеп

Радио Сливен Нет

Четиридневно изнесено обучение на психолози и педагогически съветници от училищата в Сливенска област, свързано със Стандарта за приобщаващо образование, започна в четвъртък и ще продължи до 22 септември. В него участва и експерт „Приобщаващо образование" при РУО-Сливен, както и психолог от една от детските градини в общината. Сред акцентите в програмата са нормативната база, свързана със Стандарта, документацията при водене на случай, механизми за работа с децата и споделянето на добри практики. Успоредно с това, от страна на местната Комисия срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е осигурено участието на квалифициран обучител, с който в рамките на два дни, участни

Източник →