Slivendnes.com

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 11.09.2019г. 11 Сеп

Бюро по труда

No. Дата на във. Длъжност Образование 587 24.6.2019 готвач средно 588 24.6.2019 камериер средно 589 24.6.2019 сервитьор средно 590 24.6.2019 рецепционист средно 685 15.7.2019 манипулант промишлеността начално 686 15.7.2019 машинен оператор тестени изделия основно 759 06.8.2019 ресторантски работник/готвач бързо хранене средно 760 06.8.2019 салонен управител/мениджър средно 775 14.8.2019 бояджия промишлени изделия основно/средно 776 14.8.2019 техник-винар средно 777 14.8.2019 товаро-разтоварач средно 778 14.8.2019 склададжия средно 779 14.8.2019 сезонен работник в изба средно 823 19.8.2019 шивач средно,основно 824 19.8.2019 общ работник средно 825 19.8.2019 работник поддръжка средно 834 20.8.

Източник →

Анкета за работодатели, желаещи да посочат търсените от тях кадри 09:28 Вч.

Във второто за годината проучване на Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила могат д

Европейски ден на труда - 17 септември 2019г. 09:27 Вч.

На 17 септември 2019 г. – Европейският ден на труда в София, организаторите от Агенцията по заетостт

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 16.09.2019г. 09:25 Вч.

No. Дата на във. Длъжност Образование 587 24.6.2019 готвач средно 588 24.6.2019 камериер средно 589

Анкета за работодатели, желаещи да посочат търсените от тях кадри 13 Сеп

Във второто за годината проучване на Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила могат д

Европейският ден на труда - 17 септември 2019г. 13 Сеп

На 17 септември 2019 г. – Европейският ден на труда в София, организаторите от Агенцията по заетостт

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 13.09.2019г. 13 Сеп

No. Дата на във. Длъжност Образование 587 24.6.2019 готвач средно 588 24.6.2019 камериер средно 589

Европейският ден на труда - 17 септември 2019г. 12 Сеп

На 17 септември 2019 г. – Европейският ден на труда в София, организаторите от Агенцията по заетостт

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 12.09.2019г. 12 Сеп

No. Дата на във. Длъжност Образование 587 24.6.2019 готвач средно 588 24.6.2019 камериер средно 589

Анкета за работодатели, желаещи да посочат търсените от тях кадри 11 Сеп

Във второто за годината проучване на Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила могат д

Европейският ден на труда - 17 септември 2019г. 11 Сеп

На 17 септември 2019 г. – Европейският ден на труда в София, организаторите от Агенцията по заетостт

Горе