Анкета за работодатели, желаещи да посочат търсените от тях кадри 12 Сеп

Бюро по труда

Във второто за годината проучване на Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила могат да се включат и работодатели, които желаят да посочат какви кадри ще търсят през следващите 12 месеца. Проучването, което е четвърто подред, стартира от началото на месец август сред работодатели от формирана национално представителна извадка въз основа на данни, предоставени от НСИ. До този момент близо 2400 работодатели посочиха чрез on-line анкетен формуляр дали ще търсят нов персонал и какви професии и умения изискват да притежава той. Проучването се осъществява на основание Закона за насърчаване на заетостта съвместно с комисиите по заетост към Областните съвети за развитие във всички обла

Източник →

Анкета за проучване на потребностите от обучение за професионална квалификация и/или ключови компетентности 08:40

Анкета за проучване на потребностите от обучение за професионална квалификация и/или ключови компете

Свободни работни места по Схема "Младежка заетост" - ОПРЧР 08:38

Свободни работни места по Схема "Младежка заетост" - ОПРЧР за стажуване длъжност образование

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 21.02.2020 08:37

No. Дата на във. Длъжност Образование 17 8.1.2020 търговски представител средно 27 10.1.2020 работни

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 20.02.2020 09:00 Вч.

No. Дата на във. Длъжност Образование 17 8.1.2020 търговски представител средно 27 10.1.2020 работни

Анкета за проучване на потребностите от обучение за професионална квалификация и/или ключови компетентности 19 Фев

Анкета за проучване на потребностите от обучение за професионална квалификация и/или ключови компете

Свободни работни места по Схема "Младежка заетост" - ОПРЧР 19 Фев

Свободни работни места по Схема "Младежка заетост" - ОПРЧР за стажуване длъжност образование

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.02.2020 19 Фев

No. Дата на във. Длъжност Образование 17 8.1.2020 търговски представител средно 27 10.1.2020 работни

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 18.02.2020 18 Фев

No. Дата на във. Длъжност Образование 34 13.1.2020 главен специалист средно 35 13.1.2020 фелдшер вис

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 17.02.2020 17 Фев

No. Дата на във. Длъжност Образование 34 13.1.2020 главен специалист средно 35 13.1.2020 фелдшер вис

Покана за обществени консултации, свързани с подкрепата на ЕСФ 17 Фев

Агенцията по заетостта се включи в инициативата на Европейската комисия да популяризира поредицата о

Горе