Slivendnes.com

Анкета за работодатели, желаещи да посочат търсените от тях кадри 12 Сеп

Бюро по труда

Във второто за годината проучване на Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила могат да се включат и работодатели, които желаят да посочат какви кадри ще търсят през следващите 12 месеца. Проучването, което е четвърто подред, стартира от началото на месец август сред работодатели от формирана национално представителна извадка въз основа на данни, предоставени от НСИ. До този момент близо 2400 работодатели посочиха чрез on-line анкетен формуляр дали ще търсят нов персонал и какви професии и умения изискват да притежава той. Проучването се осъществява на основание Закона за насърчаване на заетостта съвместно с комисиите по заетост към Областните съвети за развитие във всички обла

Източник →

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 20.09.2019г. 08:46

No. Дата на във. Длъжност Образование 587 24.6.2019 готвач средно 588 24.6.2019 камериер средно 589

Анкета за работодатели, желаещи да посочат търсените от тях кадри 09:23 Вч.

Във второто за годината проучване на Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила могат д

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.09.2019г. 09:21 Вч.

No. Дата на във. Длъжност Образование 587 24.6.2019 готвач средно 588 24.6.2019 камериер средно 589

Анкета за работодатели, желаещи да посочат търсените от тях кадри 18 Сеп

Във второто за годината проучване на Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила могат д

Нов прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи 18 Сеп

Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления по проект „Родители в заетост” от 17.09.2019

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 18.09.2019г. 18 Сеп

No. Дата на във. Длъжност Образование 587 24.6.2019 готвач средно 588 24.6.2019 камериер средно 589

Нов прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи 17 Сеп

Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления по проект „Родители в заетост” от 17.09.2019

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 17.09.2019г. 17 Сеп

No. Дата на във. Длъжност Образование 587 24.6.2019 готвач средно 588 24.6.2019 камериер средно 589

Анкета за работодатели, желаещи да посочат търсените от тях кадри 16 Сеп

Във второто за годината проучване на Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила могат д

Европейски ден на труда - 17 септември 2019г. 16 Сеп

На 17 септември 2019 г. – Европейският ден на труда в София, организаторите от Агенцията по заетостт

Горе