ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” СЛИВЕН - телефони за връзка 22 Май

Бюро по труда

Дирекция "Бюро по труда" Сливен Трудови посредници: стая № 6 – екип за работа с младежи - 0879007389 стая № 17 – 0878375245 стая № 18 – 0878264902 стая № 20 – 0878898624 стая № 21 – 0878375286 стая № 10 – екип за работа с работодатели – 0879007396 стая № 11 – 0879006422 стая № 12 – 0882825349, 0879007394 Изпълнение на програми и мерки за заетост и ОПРЧР: Стаи № 1 и 2 – 0878386252 Стая № 8 – 0878288368 Стая № 9 – 0879007367 Стая № 7 - 0882825351 Централа на Дирекция „Бю

← Назад Източник →

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 22.05.2020 22 Май

No. Дата Длъжност Образование 211 4.3.2020 готвач, Китен средно 212 4.3.2020 работник кухня, Китен о

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” СЛИВЕН - телефони за връзка 22 Май

Дирекция "Бюро по труда" Сливен Трудови посредници: стая № 6 – екип за работа с младежи - 0879007

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” СЛИВЕН - телефони за връзка 21 Май

Дирекция "Бюро по труда" Сливен Трудови посредници: стая № 6 – екип за работа с младежи - 0879007

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 21.05.2020 21 Май

No. Дата Длъжност Образование 211 4.3.2020 готвач, Китен средно 212 4.3.2020 работник кухня, Китен о

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” СЛИВЕН - телефони за връзка 20 Май

Дирекция "Бюро по труда" Сливен Трудови посредници: стая № 6 – екип за работа с младежи - 0879007

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 20.05.2020 20 Май

No. Дата Длъжност Образование 211 4.3.2020 готвач, Китен средно 212 4.3.2020 работник кухня, Китен о

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” СЛИВЕН - телефони за връзка 19 Май

Дирекция "Бюро по труда" Сливен Трудови посредници: стая № 6 – екип за работа с младежи - 0879007

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.05.2020 19 Май

No. Дата Длъжност Образование 211 4.3.2020 готвач, Китен средно 212 4.3.2020 работник кухня, Китен о

Информация – предприемане на пътуване с цел работа в чужбина в пандемична обстановка 18 Май

Агенция по заетостта, в качеството си на обществен посредник за работа в чужбина, препоръчва предвид

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” СЛИВЕН - телефони за връзка 18 Май

Дирекция "Бюро по труда" Сливен Трудови посредници: стая № 6 – екип за работа с младежи - 0879007

Горе