Информация – предприемане на пътуване с цел работа в чужбина в пандемична обстановка 18 Май

Бюро по труда

Агенция по заетостта, в качеството си на обществен посредник за работа в чужбина, препоръчва предвид обявената пандемична обстановка в световен мащаб, преди предприемането на пътуване с цел работа в чужбина, всеки български гражданин да се запознае с актуалната обстановка и особеностите за влизане във всяка една страна, обект на конкретнот пътуване https://eures.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=757&lang=bg Актуална информация е налична на сайта на Министерство на външни

← Назад Източник →

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 22.05.2020 22 Май

No. Дата Длъжност Образование 211 4.3.2020 готвач, Китен средно 212 4.3.2020 работник кухня, Китен о

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” СЛИВЕН - телефони за връзка 22 Май

Дирекция "Бюро по труда" Сливен Трудови посредници: стая № 6 – екип за работа с младежи - 0879007

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” СЛИВЕН - телефони за връзка 21 Май

Дирекция "Бюро по труда" Сливен Трудови посредници: стая № 6 – екип за работа с младежи - 0879007

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 21.05.2020 21 Май

No. Дата Длъжност Образование 211 4.3.2020 готвач, Китен средно 212 4.3.2020 работник кухня, Китен о

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” СЛИВЕН - телефони за връзка 20 Май

Дирекция "Бюро по труда" Сливен Трудови посредници: стая № 6 – екип за работа с младежи - 0879007

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 20.05.2020 20 Май

No. Дата Длъжност Образование 211 4.3.2020 готвач, Китен средно 212 4.3.2020 работник кухня, Китен о

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” СЛИВЕН - телефони за връзка 19 Май

Дирекция "Бюро по труда" Сливен Трудови посредници: стая № 6 – екип за работа с младежи - 0879007

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.05.2020 19 Май

No. Дата Длъжност Образование 211 4.3.2020 готвач, Китен средно 212 4.3.2020 работник кухня, Китен о

Информация – предприемане на пътуване с цел работа в чужбина в пандемична обстановка 18 Май

Агенция по заетостта, в качеството си на обществен посредник за работа в чужбина, препоръчва предвид

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” СЛИВЕН - телефони за връзка 18 Май

Дирекция "Бюро по труда" Сливен Трудови посредници: стая № 6 – екип за работа с младежи - 0879007

Горе