Статията е променена или изтрита !

Error: 404

none

Източник →

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 17.10.2019 г. 09:05

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 974 13

Програма „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” - възможности за реализация на млади висшисти 09:05

Активна е процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2020 г. по програма

Програма „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” - възможности за реализация на млади висшисти 09:42 Вч.

Активна е процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2020 г. по програма

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 16.10.2019 г. 09:40 Вч.

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 974 13

Програма „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” - възможности за реализация на млади висшисти 15 Окт

Активна е процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2020 г. по програма

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 15.10.2019 г. 15 Окт

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 974 13

Програма „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” - възможности за реализация на млади висшисти 14 Окт

Започна процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2020 г. по програма „

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 14.10.2019 г. 14 Окт

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 974 13

Програма „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” - възможности за реализация на млади висшисти 11 Окт

Започна процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2020 г. по програма „

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 11.10.2019г. 11 Окт

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 974 13

Горе