Програма „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” - възможности за реализация на млади висшисти 09:05

Бюро по труда

Активна е процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2020 г. по програма „Старт на кариерата”, реализирана от Министерство на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Инициативата отново ще предостави възможност на безработни висшисти до 29-годишна възраст да натрупат в рамките на 9 месеца първия си трудов стаж по придобитата специалност. По този начин се улеснява прехода им от образование към заетост и се постига гъвкава комбинация от знания, умения и практика, съответстващи на изискванията на пазарната икономика. До 18 октомври 2019 г. включително бюрата по труда в страната ще приемат документи за кандидатстване от дипломирани младежи без професиона

Източник →

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 17.10.2019 г. 09:05

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 974 13

Програма „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” - възможности за реализация на млади висшисти 09:05

Активна е процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2020 г. по програма

Програма „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” - възможности за реализация на млади висшисти 09:42 Вч.

Активна е процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2020 г. по програма

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 16.10.2019 г. 09:40 Вч.

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 974 13

Програма „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” - възможности за реализация на млади висшисти 15 Окт

Активна е процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2020 г. по програма

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 15.10.2019 г. 15 Окт

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 974 13

Програма „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” - възможности за реализация на млади висшисти 14 Окт

Започна процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2020 г. по програма „

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 14.10.2019 г. 14 Окт

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 974 13

Програма „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” - възможности за реализация на млади висшисти 11 Окт

Започна процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2020 г. по програма „

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 11.10.2019г. 11 Окт

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 974 13

Горе