Slivendnes.com

Статията е променена или изтрита !

Error: 404

none

Източник →

ИНФОРМАЦИЯ за състоянието на пазара на труда в община Сливен през м.Май 2019г. 14:52

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩА НА БЕЗРАБОТИЦА През МАЙ броят на регистрираните безработни в Бюрото по тру

ИНФОРМАЦИЯ за състоянието на пазара на труда в Сливенска област през МАЙ 2019 година 14:43

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” БУРГАС ----------

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 25.06.2019 10:11

No. Дата на във. Длъжност Образование 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка,

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 24.06.2019 09:56 Вч.

No. Дата на във. Длъжност Образование 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка,

Свободни работни места по Схема "Младежка заетост" - ОПРЧР 21 Юни

за стажуване длъжност - образование - специалност Мениджър ключови клиенти -

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 21.06.2019 21 Юни

No. Дата на във. Длъжност Образование 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка,

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 20.06.2019 20 Юни

No. Дата на във. Длъжност Образование 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка,

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.06.2019 19 Юни

340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка, Несебър средно 342 08.4.2019 администр

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 18.06.2019 18 Юни

08.4.2019 перач, Несебър средно 08.4.2019 камериерка, Несебър средно 08.4.2019 администратор на хоте

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 14.06.2019 14 Юни

340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка, Несебър средно 342 08.4.2019 администр

Горе