Slivendnes.com

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 10.06.2019 10 Юни

Бюро по труда

339 08.4.2019 сервитьор, Несебър средно 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка, Несебър средно 342 08.4.2019 администратор на хотел, Несебър средно/висше 355 10.4.2019 готвач средно 359 10.4.2019 шлосер-монтьор средно 360 10.4.2019 кранист средно 362 10.4.2019 фрезист средно 364 10.4.2019 ел.монтьор средно 365 10.4.2019 заварчик средно+правоспособност 367 10.4.2019 стругар средно 388 16.4.2019 общ работник строителството начално,основно 389 16.4.2019 монтажник метални конструкции средно 390 16.4.2019 заварчик средно+ правоспособност 461 13.5.2019 стругаро-фрезист средно 462 13.5.2019 шлосеро-заварчик срредно+правоспособност за заварчик 463 13.5.2019 спасител плаж - Злат

Източник →

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 20.06.2019 09:56

No. Дата на във. Длъжност Образование 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка,

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.06.2019 09:06 Вч.

340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка, Несебър средно 342 08.4.2019 администр

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 18.06.2019 18 Юни

08.4.2019 перач, Несебър средно 08.4.2019 камериерка, Несебър средно 08.4.2019 администратор на хоте

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 14.06.2019 14 Юни

340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка, Несебър средно 342 08.4.2019 администр

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 12.06.2019 12 Юни

339 08.4.2019 сервитьор, Несебър средно 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 11.06.2019 11 Юни

339 08.4.2019 сервитьор, Несебър средно 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 10.06.2019 10 Юни

339 08.4.2019 сервитьор, Несебър средно 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 07.06.2019 07 Юни

339 08.4.2019 сервитьор, Несебър средно 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка

Финансова подкрепа за обучения на работещите в микро- и малки предприятия 06 Юни

Агенцията по заетостта стартира предоставянето на финансова подкрепа за заявени от работодателите об

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 06.06.2019 06 Юни

339 08.4.2019 сервитьор, Несебър средно 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка

Горе