Статията е променена или изтрита !

Error: 404

none

Източник →

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 12.12.2019 08:58

No. Дата на във. Длъжност Образование 1033 09.10.2019 оператор сушилня във фуражен цех средно 1034 0

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 11.12.2019 15:16 Вч.

No. Дата на във. Длъжност Образование 1033 09.10.2019 оператор сушилня във фуражен цех средно 1034 0

Проект „Твоята първа работа с EURES 6.0” 10 Дек

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Проект „Твоята първа работа с EURES 6.0”- целева схема за мобилност Целеви гру

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 10.12.2019 10 Дек

No. Дата на във. Длъжност Образование 1033 09.10.2019 оператор сушилня във фуражен цех средно 1034 0

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 09.12.2019 09 Дек

No. Дата на във. Длъжност Образование 1033 09.10.2019 оператор сушилня във фуражен цех средно 1034 0

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 06.12.2019 06 Дек

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 2310 0

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 05.12.2019 05 Дек

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 2310 0

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Проект „Твоята първа работа с EURES 6.0” 04 Дек

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Проект „Твоята първа работа с EURES 6.0”- целева схема за мобилност Целеви гру

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 04.12.2019 04 Дек

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 2310 0

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 03.12.2019 03 Дек

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 2310 0

Горе