СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 16.05.2019 16 Май

Бюро по труда

221 05.3.2019 технически секретар средно с владеене на Украински 310 01.4.2019 работник кухня основно 311 01.4.2019 камериерка основно 312 01.4.2019 готвач средно 334 04.4.2019 монтажник кабели основно 339 08.4.2019 сервитьор, Несебър средно 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка, Несебър средно 342 08.4.2019 администратор на хотел, Несебър средно/висше 355 10.4.2019 готвач средно 356 10.4.2019 камериер-Сарафово основно 357 10.4.2019 сервитьор- Сарафово средно 359 10.4.2019 шлосер-монтьор средно 360 10.4.2019 кранист средно 361 10.4.2019 барман -Приморско средно 362 10.4.2019 фрезист средно 363 10.4.2019 сервитьор- Приморско средно 364 10.4.2019 ел.монтьор средно 365 10

Източник →

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 17.05.2019 17 Май

221 05.3.2019 технически секретар средно с владеене на Украински 310 01.4.2019 работник кухня основн

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 16.05.2019 16 Май

221 05.3.2019 технически секретар средно с владеене на Украински 310 01.4.2019 работник кухня основн

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 15.05.2019 15 Май

221 05.3.2019 технически секретар средно с владеене на Украински 310 01.4.2019 работник кухня основн

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 14.05.2019 14 Май

221 05.3.2019 технически секретар средно с владеене на Украински 310 01.4.2019 работник кухня основн

Свободни работни места по Схема "Младежка заетост" - ОПРЧР 13 Май

за стажуване длъжност образование специалност Мениджър ключови клиенти бакалавър магис

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 13.05.2019 13 Май

221 05.3.2019 технически секретар средно с владеене на Украински 310 01.4.2019 работник кухня основн

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 10.05.2019 10 Май

221 05.3.2019 технически секретар средно с владеене на Украински 310 01.4.2019 работник кухня основн

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 09.05.2019 09 Май

221 05.3.2019 технически секретар средно с владеене на Украински 310 01.4.2019 работник кухня основн

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 08.05.2019 08 Май

221 05.3.2019 технически секретар средно с владеене на Украински 310 01.4.2019 работник кухня основн

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 07.05.2019 07 Май

221 05.3.2019 технически секретар средно с владеене на Украински 310 01.4.2019 работник кухня основн

Горе