Свободни работни места по Схема "Младежка заетост" - ОПРЧР 06 Ноем

Бюро по труда

за стажуване длъжност образование специалност Мениджър ключови клиенти бакалавър магистър туризъм, маркетинг, икономика, инф.технологии Организатор работа с клиенти бакалавър магистър туризъм, маркетинг, икономика, инф.технологии Уеб мастер висше Информационни и компютърни технологии Програмист, софтуерни приложения висше Информационни и компютърни технологии Консултант, продажби ИКТ висше Информационни и компютърни технологии, икономика Готвач средно Обслужване на ЗОХ, кетъринг Сервитьор средно Обслужване на ЗОХ, кетъринг за обучение длъжност Продавач- консултант Маникюрист Рекламен агент Технически секретар Фризьор Барман Готвач Сервитьор Право на участи

Източник →

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 18.11.2019 г. 10:46 Вч.

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 2310 0

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 15.11.2019 г. 15 Ноем

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 2310 0

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 14.11.2019 г. 14 Ноем

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 2310 0

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 13.11.2019 г. 13 Ноем

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 2310 0

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 12.11.2019 г. 12 Ноем

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 2310 0

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 11.11.2019 г. 11 Ноем

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 2310 0

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 08.11.2019 г. 08 Ноем

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 2310 0

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 07.11.2019 г. 07 Ноем

No. Дата на във. Длъжност Образование 953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина 2310 0

Информационни събития и интервюта за работа в Германия 06 Ноем

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА По време на информационните събития консултантите от Международната служба за

Свободни работни места по Схема "Младежка заетост" - ОПРЧР 06 Ноем

за стажуване длъжност образование специалност Мениджър ключови клиенти бакалавър магис

Горе