Slivendnes.com

Свободни работни места по Схема "Младежка заетост" - ОПРЧР 05 Юни

Бюро по труда

за стажуване длъжност образование специалност Мениджър ключови клиенти бакалавър магистър туризъм, маркетинг, икономика, инф.технологии Организатор работа с клиенти бакалавър магистър туризъм, маркетинг, икономика, инф.технологии Уеб мастер висше Информационни и компютърни технологии Програмист, софтуерни приложения висше Информационни и компютърни технологии Консултант, продажби ИКТ висше Информационни и компютърни технологии, икономика за обучение длъжност продавач- консултант работник, товаро-разтоварване касиер консултант, поддръжка на софтуер пакетировач Фитнес инструктор мияч, МПС общ работник рекламен агент Право на участие в проекта имат лица: 1. Р

Източник →

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 18.06.2019 08:58

08.4.2019 перач, Несебър средно 08.4.2019 камериерка, Несебър средно 08.4.2019 администратор на хоте

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 14.06.2019 14 Юни

340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка, Несебър средно 342 08.4.2019 администр

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 12.06.2019 12 Юни

339 08.4.2019 сервитьор, Несебър средно 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 11.06.2019 11 Юни

339 08.4.2019 сервитьор, Несебър средно 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 10.06.2019 10 Юни

339 08.4.2019 сервитьор, Несебър средно 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 07.06.2019 07 Юни

339 08.4.2019 сервитьор, Несебър средно 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка

Финансова подкрепа за обучения на работещите в микро- и малки предприятия 06 Юни

Агенцията по заетостта стартира предоставянето на финансова подкрепа за заявени от работодателите об

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 06.06.2019 06 Юни

339 08.4.2019 сервитьор, Несебър средно 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка

Финансова подкрепа за обучения на работещите в микро- и малки предприятия 05 Юни

Агенцията по заетостта стартира предоставянето на финансова подкрепа за заявени от работодателите об

Свободни работни места по Схема "Младежка заетост" - ОПРЧР 05 Юни

за стажуване длъжност образование специалност Мениджър ключови клиенти бакалавър магис

Горе