Свободни работни места по Схема "Младежка заетост" - ОПРЧР 21 Фев

Бюро по труда

Свободни работни места по Схема "Младежка заетост" - ОПРЧР за стажуване длъжност образование специалност Мениджър ключови клиенти бакалавър магистър туризъм, маркетинг, икономика, инф.технологии Организатор работа с клиенти бакалавър магистър туризъм, маркетинг, икономика, инф.технологии Уеб мастер висше Информационни и компютърни технологии Програмист, софтуерни приложения висше Информационни и компютърни технологии Консултант, продажби ИКТ висше Информационни и компютърни технологии, икономика Анализатор,проучване на пазари висше Икономика, търговия за обучение длъжност продавач- консултант носач, товарач на стоки мияч застрахователен агент Пра

Източник →

За вас работодатели - финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ 12:09 Вч.

За вас работодатели Дирекция “Бюро по труда”- Сливен уведомява работодателите от община Сливен, че

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 24.02.2020 10:45 Вч.

No. Дата на във. Длъжност Образование 17 8.1.2020 търговски представител средно 27 10.1.2020 работни

Анкета за проучване на потребностите от обучение за професионална квалификация и/или ключови компетентности 21 Фев

Анкета за проучване на потребностите от обучение за професионална квалификация и/или ключови компете

Свободни работни места по Схема "Младежка заетост" - ОПРЧР 21 Фев

Свободни работни места по Схема "Младежка заетост" - ОПРЧР за стажуване длъжност образование

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 21.02.2020 21 Фев

No. Дата на във. Длъжност Образование 17 8.1.2020 търговски представител средно 27 10.1.2020 работни

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 20.02.2020 20 Фев

No. Дата на във. Длъжност Образование 17 8.1.2020 търговски представител средно 27 10.1.2020 работни

Анкета за проучване на потребностите от обучение за професионална квалификация и/или ключови компетентности 19 Фев

Анкета за проучване на потребностите от обучение за професионална квалификация и/или ключови компете

Свободни работни места по Схема "Младежка заетост" - ОПРЧР 19 Фев

Свободни работни места по Схема "Младежка заетост" - ОПРЧР за стажуване длъжност образование

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.02.2020 19 Фев

No. Дата на във. Длъжност Образование 17 8.1.2020 търговски представител средно 27 10.1.2020 работни

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 18.02.2020 18 Фев

No. Дата на във. Длъжност Образование 34 13.1.2020 главен специалист средно 35 13.1.2020 фелдшер вис

Горе