С Ъ О Б Щ Е Н И Е - срокове за регистрация 09:25

Бюро по труда

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” СЛИВЕН С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и направени промени в Кодекса за социално осигуряване: 1. За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат; 2. Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица ще могат да се регистрират в бюрата по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок, т. е. няма да търпят санкц

Източник →