Slivendnes.com

Финансова подкрепа за обучения на работещите в микро- и малки предприятия 06 Юни

Бюро по труда

Агенцията по заетостта стартира предоставянето на финансова подкрепа за заявени от работодателите обучения по ключови компетентности на заети лица от микро- и малки предприятия. Преференцията се предоставя по реда на чл.63, ал.1, т.3 от Закона за насърчаване на заетостта и в рамките на утвърдения Национален план за действие по заетостта през 2019 г. Целта е да се стимулират работодателите от частния сектор да организират и проведат обучения на заетия си персонал за придобиване и развитие на техните умения, с което да се подобри пригодността и производителността им на заеманите работни позиции. В обученията през 2019 г. могат да се включат заети лица за придобиване на някоя от компетентностит

Източник →

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 20.06.2019 09:56

No. Дата на във. Длъжност Образование 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка,

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.06.2019 09:06 Вч.

340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка, Несебър средно 342 08.4.2019 администр

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 18.06.2019 18 Юни

08.4.2019 перач, Несебър средно 08.4.2019 камериерка, Несебър средно 08.4.2019 администратор на хоте

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 14.06.2019 14 Юни

340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка, Несебър средно 342 08.4.2019 администр

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 12.06.2019 12 Юни

339 08.4.2019 сервитьор, Несебър средно 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 11.06.2019 11 Юни

339 08.4.2019 сервитьор, Несебър средно 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 10.06.2019 10 Юни

339 08.4.2019 сервитьор, Несебър средно 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 07.06.2019 07 Юни

339 08.4.2019 сервитьор, Несебър средно 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка

Финансова подкрепа за обучения на работещите в микро- и малки предприятия 06 Юни

Агенцията по заетостта стартира предоставянето на финансова подкрепа за заявени от работодателите об

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 06.06.2019 06 Юни

339 08.4.2019 сервитьор, Несебър средно 340 08.4.2019 перач, Несебър средно 341 08.4.2019 камериерка

Горе