Novinitednes.net

/ ВиК

ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и коорданитор на балансираща група за средно напрежение" 08 Фев

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен” Решението е публикувано в АОП под номер 892797 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=892797&newver=2 Обявлението е публикувано в АОП под номер 892798 http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=892798&mode=view

Източник →

Прекъсване на водоподаването в селата Стоил войвода, Любенова махала, Любенец, Млекарево и Бял кладенец 08:54 Вч.

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авар

Прекъсване на водоподаването кв. "Стоян Заимов" 08:50 Вч.

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авар

Прекъсване на водоподаването в част от кв. Дружба част от вилна зона до подстанция ''Комуна''на 12.02.2019г. 11 Фев

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авар

Прекъсване водоподаването в кв."Стоян Заимов" 11 Фев

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авар

ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и коорданитор на балансираща група за средно напрежение" 08 Фев

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура по ЗОП за възлагане на обществен

Прекъсване на водоподаването в селата Стоил войвода, Загорци, Любенова махала, Любенец, Богданово, Млекарево и Бял кладенец 07 Фев

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авар

Прекъсване на водоподаването в централна част на гр. Сливен 07 Фев

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авар

Прекъсване на водоподаването в част от кв.''Стоян Заимов'' 07 Фев

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авар

Прекъсване водоподаването на кв. Надежда 06 Фев

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авар

Прекъсване водоподаването на част от гр. Сливен в района на бул. "Цар Симеон", ул."Братя Миладинови" и бул.''Хаджи Димитър'' 06 Фев

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авар

Горе