home

Меню

home
Сливен ДНЕС

ТЕЦ Сливен

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 23 Апр

“Топлофикация – Сливен” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради затопляне на времето и наличие на условия за прекратяване на топлоподаването за отопление, считано от 24.04.2018 г. ще започне спиране на отоплението, с което обявява край на отоплителен сезон 2017 г. – 2018 г. При желание от страна на клиентите отоплението в отделни сгради може да остане включено, като за това е необходимо да има решение на общото събрание на етажната собственост. На основание на това решение упълномощеното лице п

Източник →

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 23 Апр

“Топлофикация – Сливен” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради затопляне на времето и нал

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 16 Апр

“Топлофикация – Сливен” ЕАД уведомява своите клиенти в сгради в режим на етажна собственос

ОП с предмет: УСЛУГИ ПО ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ И ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ И ДОСТАВКА НА ПЕЩОСТОИТЕЛНИ И ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 12 Апр

Предмета на поръчката е разделен на 4 (четири) обособени позиции:  Обособена позиция № 1

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 11 Апр

“Топлофикация – Сливен” ЕАД уведомява своите клиенти, че на база метеорологичните прогнози

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 10 Апр

“Топлофикация – Сливен” ЕАД уведомява своите клиенти, че на база метеорологичните прогнози

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 10 Апр

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Уведомяваме Ви, че сметките за топлоенергия за месец март 2018 год.

ОП с предмет:«ДОСТАВКА НА МЕТАЛНИ И СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД» 15 Фев

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на метални и стоманени изделия за нужд

ОП с предмет: « ИЗГРАЖДАНЕ ОБСАДНИ ДИГИ И КЛЕТКА 1 НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД» 14 Фев

Изграждане на обсадни диги и клетка 1 на депо за неопасни отпадъци на „Топлофикация- Сливе

Обществена поръчка с предмет: «ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД» 6 Фев

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на електроматериали за нуждите на "Топ

Обществена поръчка с предмет: «ДОСТАВКА НА ВиК МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД» 6 Фев

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на ВиК материали за нуждите на "Топлоф

Горе...