Novinitednes.net

/ ТЕЦ Сливен

Статията е променена или изтрита !

Error: 404

Източник →

ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН - АВАРИЯ В ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА 08:00 Вч.

Уважаеми клиенти, Поради възникнала авария в топлопреносната мрежа, Ви уведомяваме, че ще бъде спр

ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН - АВАРИЯ В ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА 13 Фев

Уважаеми клиенти, Поради възникнала авария в топлопреносната мрежа, Ви уведомяваме, че ще бъде спр

ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН - АВАРИЯ В ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА 11 Фев

Уважаеми клиенти, Поради възникнала авария в топлопреносната мрежа, Ви уведомяваме, че ще бъде спр

ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН - АВАРИЯ В ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА 05 Фев

Уважаеми клиенти, Поради възникнала авария в топлопреносната мрежа, Ви уведомяваме, че ще бъде спр

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:«ДОСТАВКА НА УЛТРАЗВУКОВИ ТОПЛОМЕРИ ЗА АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД» 30 Яну

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на ултразвукови топломери за абонатни станции (А

ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН - АВАРИЯ В ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА 30 Яну

Уважаеми клиенти, Поради възникнала авария в топлопреносната мрежа, Ви уведомяваме, че ще бъде спр

ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН - АВАРИЯ В ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА 28 Яну

Уважаеми клиенти, Поради възникнала авария в топлопреносната мрежа, Ви уведомяваме, че ще бъде спр

Обществена поръчка: « ИЗГРАЖДАНЕ ОБСАДНИ ДИГИ И КЛЕТКА 1 НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД» 25 Яну

Изграждане на обсадни диги от сгурни маси след изгребване на сгурнопепелни маси от западната секция

СЪОБЩЕНИЕ ОТ “ТОПЛОФИКАЦИЯ – СЛИВЕН” ЕАД 16 Яну

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Поради повреда в Енергиен Котел 2, в 07:00ч. на 16.01.2019г. започна разпалване н

СЪОБЩЕНИЕ ОТ “ТОПЛОФИКАЦИЯ – СЛИВЕН” ЕАД 07 Яну

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Изминалият месец декември 2018г., беше по-студен спрямо декември 2017г., като сре

Горе