home

Новини

Меню

home
Сливен ДНЕС

ТЕЦ Сливен

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 1 Ноем

Уважаеми клиенти, Във връзка с подновяване на индивидуалните договори за промоция 2018/2019, Ви уведомяваме, че дружеството продължава да сключва такива и след 01.11.2018г. От Ръководството

Източник →

СЪОБЩЕНИЕ ОТ “ТОПЛОФИКАЦИЯ – СЛИВЕН” ЕАД 10:54

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Уведомяваме Ви, че сметките за топлоенергия за месец октомври 2018

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 1 Ноем

Уважаеми клиенти, Във връзка с подновяване на индивидуалните договори за промоция 2018/20

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 5 Ноем

С Ъ О Б Щ Е Н И Е УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Във връзка с понижението на температурите и наличи

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 9 Окт

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Във връзка с наближаване на зимните месеци и предлаганите през последни

ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН - АВАРИЯ В ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА 9 Окт

Уважаеми клиенти, Поради възникнала авария в топлопреносната мрежа, Ви уведомяваме, че щ

ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН - АВАРИЯ В ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА 27 Авг

Уважаеми клиенти, Поради възникнала авария в топлопреносната мрежа, Ви уведомяваме, че щ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 27 Авг

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Напомняме на всички пропуснали да заплатят своите фактури, че могат да

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 7 Авг

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Уведомяваме Ви, че сметките за топлоенергия за месец ЮЛИ 2018 год.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 17 Юли

ПРОМОЦИЯ ЗА ЛЯТО 2018 г. УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Във връзка с Решение на КЕВР № Ц-10/01.07.201

Обществена поръчка за «ДОСТАВКА ХИМИЧНИ РЕАГЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД» 14 Юли

Предметът на настоящата обществена поръчка е «Доставка на химични реагенти за нуждите на

Горе...