home

Новини

Меню

home
Сливен ДНЕС

ТЕЦ Сливен

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 27 Авг

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Напомняме на всички пропуснали да заплатят своите фактури, че могат да извършат плащания на касите на „Български пощи” ЕАД, в „Информационния център” на дружеството на адрес бул. „Хаджи Димитър” 39, в „Топлофикация – Сливен” ЕАД, по банкова сметка, и чрез ePay (Ипей). В тази връзка, каним, всички клиенти, които не са заплатили старите си суми на среща в „Информационния център” на дружеството на адрес бул. „Хаджи Димитър” 39 или в „Топлофикация – Сливен” ЕАД за намиране на вз

Източник →

ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН - АВАРИЯ В ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА 27 Авг

Уважаеми клиенти, Поради възникнала авария в топлопреносната мрежа, Ви уведомяваме, че щ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 27 Авг

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Напомняме на всички пропуснали да заплатят своите фактури, че могат да

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 7 Авг

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Уведомяваме Ви, че сметките за топлоенергия за месец ЮЛИ 2018 год.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 17 Юли

ПРОМОЦИЯ ЗА ЛЯТО 2018 г. УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Във връзка с Решение на КЕВР № Ц-10/01.07.201

Обществена поръчка за «ДОСТАВКА ХИМИЧНИ РЕАГЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД» 14 Юли

Предметът на настоящата обществена поръчка е «Доставка на химични реагенти за нуждите на

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 9 Юли

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Уведомяваме Ви, че сметките за топлоенергия за месец ЮНИ 2018 год.

Обществена поръчка с предмет: « Превоз на работници и служители от "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут » 3 Май

Извършване на превоз на работници и служители на "Топлофикация Сливен" ЕАД от различни рай

ОП с предмет: УСЛУГИ ПО ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ И ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ И ДОСТАВКА НА ПЕЩОСТОИТЕЛНИ И ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 12 Апр

Предмета на поръчката е разделен на 4 (четири) обособени позиции:  Обособена позиция № 1

ОП с предмет:«ДОСТАВКА НА МЕТАЛНИ И СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД» 15 Фев

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на метални и стоманени изделия за нужд

ОП с предмет: « ИЗГРАЖДАНЕ ОБСАДНИ ДИГИ И КЛЕТКА 1 НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД» 14 Фев

Изграждане на обсадни диги и клетка 1 на депо за неопасни отпадъци на „Топлофикация- Сливе

Горе...