Slivendnes.com

Топлофикация Сливен“ ЕАД и възможностите за използване на RDF гориво 10 Юли

ТЕЦ Сливен

Основната дейност на “Топлофикация Сливен“ ЕАД е производство, пренос и разпределение на топлоенергия с пара и гореща вода, и производство на електроенергия. За тези дейности Дружеството притежава съответните лицензи, издадени от ДКЕР (Държавна комисия за енергийно регулиране) за срок от 20 (двадесет) години : - за производство на електрическа и топлинна енергия с №Л-084-03/21.02.2001г.; - за пренос на топлоенергия с №Л-085-05/21.02.2001г. Максималната топлинна мощност на горивната инсталация на „Топлофикация Сливен” ЕАД е 98 MW. През 2018 г. за инсталацията е издадено Комплексно разрешително № 510-Н1/2018 г. Основната мощност на инсталацията е енергиен котел ЕК 1 - 98 MW или енергиен к

Източник →

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 16 Юли

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Уведомяваме Ви, че поради авария в топлоизточника до 23:00ч. на 17.07.2019г. то

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 15 Юли

Поради възникнала авария ще бъде спряна топлата вода от днес 10:00ч. до 17:00ч. на 16.07.2019г. за ж

УЧАСТВАЙТЕ В КОНКУРСА И СПЕЧЕЛЕТЕ НАГРАДА! 08 Апр

На 28.08.2019г. „Топлофикация-Сливен” ЕАД ще чества 50 годишния си юбилей. Във връзка с това събит

Топлофикация Сливен“ ЕАД и възможностите за използване на RDF гориво 10 Юли

Основната дейност на “Топлофикация Сливен“ ЕАД е производство, пренос и разпределение на топлоенерги

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ДОСТАВКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 09 Юли

Предмета на поръчката включва доставка, чрез покупка на метални изделия за нуждите на "Топлофикация

Съобщение за авария 04 Юли

Уведомяваме нашите клиенти от ж.к."Сини камъни" блокове 23 и 27, че поради отстраняване на възникнал

Съобщение въвеждане център 03 Юли

Уведомяваме всички наши клиенти от жилищните квартали "Младост", "Дружба", "Българка" и "Сини камъни

Възстановяване топлоподаването 02 Юли

Уважаеми клиенти, На 03.07.2019г., ще бъде възстановено топлоподаването в централната градска част,

ОП с предмет: УСЛУГИ ПО ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ И ТОПЛО ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ И ДОСТАВКА НА ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ И ТОПЛО ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ 24 Юни

Услуги по пещостроителни и топло изолационни работи и Доставка на пещостроителни и изолационни матер

Поздрав за деня на енергетика 20 Юни

По случай професионалният празник - ден на енергетика, който тази година се отбелязва на 23 юни, „ТО

Горе