Сливен ДНЕС

/ Поверителност

Политики за лични данни

Slivendnes.com не използва Cookies. Slivendnes.com не съхранява, не обработва и не анализира друга лична информация.

Cookies на трети страни: Сайтът използва Google Analytics за статистически цели и Google AdSense за публикуване на реклама. Информация за употребата на Cookies от тяхна страна може да се намери в съответните сайтове.

По всяко време имате възможност да промените настройките на Вашия браузър: да приема всички Cookies, да Ви пита изрично за всякo Cookie или да забраните изцяло получаването на Cookies. Информация за настройките на Вашия брaузър е достъпна в неговата документация.

За всякакви въпроси свързани с политиките за лични данни на Slivendnes.com може да се свържите с нас на имейл - slivendnes@gmail.com.