Бюро по труда

Възможност за електронна комуникация 10:13 Вч.

За реализиране на електронната комуникация с Дирекция „Бюро по труда” чрез Системата за сигурно елек

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 03.04.2020 10:02 Вч.

No. Дата на във. Длъжност Образование 155 14.2.2020 продавач - консултант /трудоустроени/ средно 211

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - срокове за регистрация 10:01 Вч.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” СЛИВЕН С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно Закона за мерките и действията по време

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - извънредно положение / телефони за връзка 09:54 Вч.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” СЛИВЕН С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с обявеното в цялата страна «извънре

Електронна услуга за регистрация на търсещите работа лица 09:52 Вч.

Агенцията по заетостта предлага нова електронна услуга за регистрация на търсещите работа лица Агенц

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ 09:49 Вч.

От 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изп

Електронна услуга за регистрация на търсещите работа лица 02 Апр

Агенцията по заетостта предлага нова електронна услуга за регистрация на търсещите работа лица Агенц

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 02.04.2020 02 Апр

No. Дата на във. Длъжност Образование 155 14.2.2020 продавач - консултант /трудоустроени/ средно 211

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - срокове за регистрация 02 Апр

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” СЛИВЕН С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно Закона за мерките и действията по време

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - извънредно положение / телефони за връзка 02 Апр

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” СЛИВЕН С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с обявеното в цялата страна «извънре

Горе