home

Бюро по труда

Меню

home
Сливен ДНЕС

Бюро по труда

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 12.12.2017 Вч.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 12.12.2017 No. Дата на във. Длъжност Образование 589 16.10.2017

Работа в селско стопанство в Испания 11 Дек

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Дирекция ”Бюро по труда” – Сливен ИНФОРМАЦИЯ за работа в селското ст

Сезонна работа в селското стопанство в Португалия 11 Дек

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Сезонна работа в селското стопанство в Португалия Португалски работод

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 11.12.2017 11 Дек

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 11.12.2017 No. Дата на във. Длъжност Образование 589 16.10.2017

Работа в селското стопанство в Испания 8 Дек

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Дирекция ”Бюро по труда” - Сливен ИНФОРМАЦИЯ за работа в селското сто

Сезонна работа в селското стопанство в Португалия 8 Дек

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Сезонна работа в селското стопанство в Португалия Португалски работ

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 08.12.2017 8 Дек

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 08.12.2017 No. Дата на във. Длъжност Образование 589 16.10.2017

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 07.12.2017 7 Дек

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 07.12.2017 No. Дата на във. Длъжност Образование 589 16.10.2017

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 06.12.2017 6 Дек

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 06.12.2017 No. Дата на във. Длъжност Образование 589 16.10.2017

Сезонна работа в селското стопанство в Португалия 5 Дек

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Сезонна работа в селското стопанство в Португалия Португалски работ

Горе...