home

Новини

Меню

home
Сливен ДНЕС

Новини

ТЕЦ Сливен

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 9 Окт

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Във връзка с наближаване на зимните месеци и предлаганите през последни

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 8 Окт

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Във връзка с предстоящото сключване на индивидуални договори, Ви уведом

ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН - АВАРИЯ В ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА 9 Окт

Уважаеми клиенти, Поради възникнала авария в топлопреносната мрежа, Ви уведомяваме, че щ

ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН - АВАРИЯ В ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА 27 Авг

Уважаеми клиенти, Поради възникнала авария в топлопреносната мрежа, Ви уведомяваме, че щ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 27 Авг

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Напомняме на всички пропуснали да заплатят своите фактури, че могат да

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 7 Авг

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Уведомяваме Ви, че сметките за топлоенергия за месец ЮЛИ 2018 год.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 17 Юли

ПРОМОЦИЯ ЗА ЛЯТО 2018 г. УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Във връзка с Решение на КЕВР № Ц-10/01.07.201

Обществена поръчка за «ДОСТАВКА ХИМИЧНИ РЕАГЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД» 14 Юли

Предметът на настоящата обществена поръчка е «Доставка на химични реагенти за нуждите на

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД 9 Юли

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Уведомяваме Ви, че сметките за топлоенергия за месец ЮНИ 2018 год.

Обществена поръчка с предмет: « Превоз на работници и служители от "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут » 3 Май

Извършване на превоз на работници и служители на "Топлофикация Сливен" ЕАД от различни рай

Горе...