Slivendnes.com

Бюро по труда

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 30.09.2022 08:48

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование 847 08.8.2022 30.9.2022

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 29.09.2022 09:17 Вч.

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование 847 08.8.2022 30.9.2022

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 28.09.2022 28 Сеп

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютър

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 27.09.2022 27 Сеп

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютър

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 26.09.2022 26 Сеп

847 08.8.2022 30.9.2022 1 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно 852 10.8.2022 30.9.2022 10 ОПЕРАТОР ТЕ

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 23.09.2022 23 Сеп

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютър

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 21.09.2022 21 Сеп

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютър

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 20.09.2022 20 Сеп

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютър

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.09.2022 19 Сеп

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютър

Горе